Kompanija

E-learning platforma je licencirana od strane kompanije PULSEC.

PULSEC je tehnološka kompanija specijalizovana za dizajn i implementaciju naprednih "cybersecurity" rješenja.

Više informacija možete saznati na: www.pulsec.com