E-learning platforma, awareness obuke i phishing simulacija

Nakon više od godinu dana razvoja, nova i moderna e-learning platforma dostigla je svoju prvu komercijalnu verziju. Nova platforma potpuno je rješenje od nule u koje smo spojili višegodišnje iskustvo stečeno u svakodnevnom pružanju e-learning usluga našim korisnicima. 

E-learning platforma

S obzirom na to da je ova platforma uglavnom orijentisana kao izvozni proizvod, u toku razvojnog procesa uzete su u obzir prednosti i nedostaci najčešćih konkurentskih rješenja koja se svrstavaju u red svjetskih, pa možemo nedvosmisleno reći da naša nova platforma zadovoljava i u mnogim aspektima čak i nadmašuje nivo kvaliteta. I jako smo ponosni na to.

Po čemu je e-learning platforma posebna:

Upotrebljivost i dizajn

Sistem je dizajniran prema smjernicama za dizajn i upotrebljivost današnjih korporativnih IT rješenja, kako bi se osiguralo da korisnik ima što manju vjerovatnost da pogriješi ili ne izvrši neku funkciju. Zbog toga je sistem postao toliko neobično jednostavan da nam se ponekad čini da smo nešto zaboravili... 

Zapravo, sistem se može koristiti bez potrebe za dodatnom obukom, jer za pokretanje kombinovane e-learning i phishing kampanje neophodno je da samo pritisnete jednu tipku i prođete kroz proces od 5 ili 6 koraka. Naravno, za svaki slučaj uključili smo i video vodič.

Pametno i učinkovito upravljanje učenjem na daljinu

Kako bismo proces učenja na daljinu učinili što jednostavnijim, univerzalnijim i tečnijim, razdvojili smo pojmove - obuku (sadržaj) i kampanju. Tako je moguće kreirati kampanju na platformi, koja može uključivati bilo koji sadržaj obuke koji je dostupan (isporučen) kupcu na platformi. Osim toga, kampanja može biti beskonačno duga i može se ponavljati za svakog korisnika nakon što istekne validnost prethodnog sertifikata. Sadržaj obuke je potpuno promjenjiv, što omogućuje prikazivanje novih sadržaja unutar kampanje samo onim polaznicima koji nisu pročitali određeni sadržaj. 

Provjere znanja ili testovi odvojeni su od sadržaja obuke. To vam omogućuje da odaberete obaveznu primjenu testova, kao i proces testiranja - prije ili nakon obuke.

Naš sistem upravljanja korisnicima i obavijestima veoma olakšava komunikaciju s polaznicima, dopuštajući im da se grupišu prema željama kupaca i šalju obavijesti koristeći različite scenarije isporuke, direktno (za određene primaoce) i dinamički (prema određenim kriterijima dostave).

dePhish: IT security rješenje

dePhish je IT security rješenje koje uključuje nekoliko sadržaja i funkcionalnih elemenata integrisanih u e-learning platformu:

  • Interaktivni cybersecurity sadržaj za obuku - zabavni i poučni animirani filmovi, lako razumljivi videozapisi za obuku, interaktivnost i testovi znanja.
  • Automatizovana phishing simulacija - SMART dePhish Phishing tehnologija automatski prati vašu IT security e-learning kampanju.
  • Opcija dePhish u MS Outlook-u - korisnici mogu "otkriti" phishing mail-ove ili učestvovati u procesu IT security zaštite slanjem sumnjivih e-mail poruka stručnjacima za bezbjednost.

Kao što vidite, započeli smo transformaciju od materijala za obuku u materijale za cybersecurity, kreiranu aktivnim učestvovanjem obučenog osoblja.

Gaming i kompeticija - elementi takmičenja ili igranje 

Jedan od najznačajnijih problema s kojima smo se suočili komunicirajući sa našim klijentima je nedovoljno uključivanje zaposlenih u obuku. Ako zaposlene ne motiviše sam proces učenja, tada se često motivacija može dobiti direktno iz elementa igre - zaposleni često žele biti među pobjednicima ili barem ne žele da budu među gubitnicima. U tu smo svrhu na novoj platformi kreirali elemente igara i takmičenja, gdje će se korisnici moći takmičiti za vođstvo (pojedinačno i u timovima) za vodeća mjesta te javno dobivati pohvale i nagrade. 

E-shop sadržaj 

Platforma uključuje e-shop sadržaj gdje se korisnici mogu brzo prijaviti za novi/dodatni sadržaj ili licence. U tu svrhu više ne morate pisati e-mail ili zvati.

Usklađenost s korporativnim potrebama

Platforma je u potpunosti prilagodljiva korporativnom stilu klijenta (logotipu, web domenu, e-mail serveru, itd.) te se integriše s klijentovim Active directory servisima. Ovo omogućava korisnicima da koriste i zaštite uslugu tako da njihovi zaposleni nemaju ni osjećaj da koriste vanjsku cloud uslugu.

Komercijalno upravljanje - na drugom nivou

Poslovno gledano, platforma je kreirana za automatizovan i produktivan rad s partnerima - distributerima platforme i autorima sadržaja. Omogućava vam detaljno navođenje onoga što je potrebno za poslovne procese prodaje i licenciranja.

Naravno, ima mnogo stvari na kojima se još radi, ali veoma smo zadovoljni i ponosni na sve ono što smo realizovali.