Opšta regulativa o zaštiti podataka (GDPR)

O kursu

Kurs u trajanju od sat vremena pokriva sve potrebne teme koje zaposleni mora znati u slučaju da radi s privatnim podacima. E-learning kurs razvijen je u skladu sa zahtjevima poznavanja GDPR-a, stoga će biti po lokalnim zahtjevima svih zemalja članica EU.

 

Koje teme su uključene

Platforma za učenje na daljinu pokriva:

  • Opšte informacije o zaštiti podataka;
  • Šta su lični podaci; 
  • Prava vlasnika podataka;
  • Kontrolor podataka i obrada;
  • Zaštita ličnih podataka;
  • Nadzorni organ.

Učenje na daljinu je kombinovano s elementima primjera iz stvarnog života koji mogu nastati između poslovne organizacije i njenih kupaca i podugovarača. Učenje na daljinu sadrži i test znanja koji se može primijeniti ako je potrebno.